Ikon för Rikstermbanken

avverkningsrätt

svensk term: avverkningsrätt
definition:

rätt att avverka skog på annans fastighet i enlighet med ett upplåtelseavtal

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33