Ikon för Rikstermbanken

avverkningsorganisation

svensk term: avverkningsorganisation
definition:

organisation eller en enhet i en organisation som avverkar och/eller bedriver handel med rundvirke och/eller bioenergisortiment

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33