Ikon för Rikstermbanken

ackreditering

svensk term: ackreditering
definition:

kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella standarder

anmärkning:

Ackrediteringsorgan är den organisation som utför ackrediteringen genom att fortlöpande kontrollera att det ackrediterade företaget är kompetent att utföra de provningar, certifieringar och kontroller som det är ackrediterat för. En ackrediterad certifierare har rutiner för och innehar kompetens för certifiering.

PEFC bygger på ett oberoende system för ackreditering och certifiering. Certifieringsföretaget skall vara ackrediterat av internationellt erkänt ackrediteringsorgan (dvs. ingå i International Accreditation Forum eller i ”European co‐operation for Accreditation´s” avtal om ömsesidigt erkännande).

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33