Ikon för Rikstermbanken

PEFC-certifikat

svensk term: PEFC-certifikat
förklaring:

PEFC‐certifikat utfärdas av ackrediterad certifieringsorganisation efter revision av att PEFC‐krav följs i den certifierade organisationen/företaget.

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33