Ikon för Rikstermbanken

PEFC-bevis

svensk term: PEFC-bevis
förklaring:

PEFC‐bevis utfärdas av PEFC‐certifierad paraplyorganisation till gruppmedlem som tecknat avtal om certifiering.

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33