Ikon för Rikstermbanken

translatera

svensk term: translatera
definition:

utföra translation

se även:
engelsk term: translate
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016