Ikon för Rikstermbanken

transkribera

svensk term: transkribera
definition:

utföra transkription

se även:
engelsk term: transcribe
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016