Ikon för Rikstermbanken

transgen (1)

svensk term: transgen (1) adj.  [ge:n’] 
användningsområde: om flercellig organism
definition:

vars genom i alla celler innehåller artificiellt förändrat genetiskt material

anmärkning:

Termen transgen används emellanåt även som substantiv och betecknar då ’en transgen organism’. Denna användning är dock snarast att betrakta som labbslang, varför man i skrift i stället bör skriva ut hela uttrycket transgen organism.

se även:
engelsk term: transgenic
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016