Ikon för Rikstermbanken

taxonomi

svensk term: taxonomi
definition:

vetenskapen om namngivning och klassificering av organismer

anmärkning:

Klassifikationen av organismvärlden är hierarkisk. Linné använde rangerna rike [högst], klass, ordning, familj, släkte och art. Med den fylogenetiska systematiken har rangerna domän [högst] och fylum tillkommit; även prefix som över-, under-, infra- förekommer. De olika rangerna används i varierande utsträckning inom olika områden; rangen ”rike” mellan ”domän” och ”fylum” och övriga linnéanska ranger under fylum. Det finns inga allmängiltiga definitioner av vad som menas med de olika rangerna, bara hur de är ordnade i förhållande till varandra. Två biologer kan därför beteckna en och samma organismgrupp med olika rang utan att de för den skull har olika uppfattning om dess plats i systematiken. Jämför fylogenetisk systematik.

se även:
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016