Ikon för Rikstermbanken

specifik rekombination

svenska termer: specifik rekombination
site specific recombination
definition:

rekombination baserad på en definierad sekvens hos minst en av de deltagande nukleinsyramolekylerna

se även:
engelska termer: specific recombination
sekvensspecifik rekombination
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016