Ikon för Rikstermbanken

nekros

svensk term: nekros
definition:

celldöd orsakad av yttre trauma

anmärkning:

Exempel på trauma är fysisk skada eller syrebrist. Nekros resulterar i cellens lys och ofta omfattande vävnadsdöd i den lyserade cellens omgivning. Jämför apoptos. Nekros är, till skillnad från apoptos, icke-programmerad celldöd.

se även:
engelsk term: necrosis
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016