Ikon för Rikstermbanken

lys

svenska termer: lys
cellys
cellysis
lysis
definition:

skada på cellmembran och/eller cellvägg, vilket leder till att cellen spricker och dör

engelska termer: lysis
cytolysis
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016