Ikon för Rikstermbanken

konjugation

svensk term: konjugation
definition:

överföring av DNA från en cell till en annan cell vid cellkontakt

anmärkning:

Konjugation innebär oftast överföring av mycket små mängder av DNA mellan celler och har inte med förökning av celler att göra.

se även:
engelsk term: conjugation
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016