Ikon för Rikstermbanken

kemotaxi

svensk term: kemotaxi [si:’] 
definition:

rörelse hos en cell i riktning mot eller från ett kemiskt stimulus, i förhållande till en koncentrationsgradient av det ämne som stimulerar responsen

anmärkning:

Kemotaxi hos leukocyter är en del av immunförsvarets respons på ämnen som produceras vid inflammation. Se även cytokin och kemokin.

se även:
engelsk term: chemotaxis
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016