Ikon för Rikstermbanken

kemokin

svensk term: kemokin [tji:’] 
definition:

cytokin som reglerar flödet av vita blodkroppar (leukocyter) från blod till vävnader

anmärkning:

Kemokiner utgör en grupp homologa lågmolekylära molekyler som framkallar kemotaxi hos leukocyter.

engelsk term: chemokine
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016