Ikon för Rikstermbanken

homologimodellering

svensk term: homologimodellering
definition:

konstruktion av strukturmodell av t.ex. ett protein baserat på den kända strukturen av ett homologt protein

anmärkning:

Homologimodellering används primärt för proteiner. Det undersökta proteinets aminosyresekvens ”träs in” i den kända strukturen för ett homologt protein så att homologa aminosyror hamnar på samma plats.

se även:
engelsk term: homology modelling
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016