Ikon för Rikstermbanken

grenpunktsförflyttning

svensk term: grenpunktsförflyttning
definition:

förflyttning av den grenpunkt som förenar två DNA-molekyler vid homolog rekombination

anmärkning:

Vid homolog rekombination invaderar en tråd från den ena deltagande DNA-molekylen den andra molekylen, varvid en tråd trängs bort från denna, så kallad trådbortträngning, och en ”grenpunkt” eller ”förgrening” bildas. Denna grenade struktur kallas ett Hollidaykors efter den forskare, Robin Holliday, som först påvisade den 1964. Den invaderande tråden har en homolog partner i vardera av de två deltagande molekylerna, och kan växla mellan att hybridisera till den ena eller den andra partnern, så att förgreningen förflyttas.

se även:
engelsk term: branch migration
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016