Ikon för Rikstermbanken

genetisk markör

svensk term: genetisk markör
definition:

ett eller flera baspar i ett genom, vilka går att identifiera i genotyp eller fenotyp

se även:
engelsk term: genetic marker
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016