Ikon för Rikstermbanken

generell rekombination

svensk term: generell rekombination
definition:

rekombination baserad på likheter i sekvensen hos de deltagande nukleinsyramolekylerna

se även:
engelsk term: general recombination
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016