Ikon för Rikstermbanken

förskjutet systerkromatidutbyte

svensk term: förskjutet systerkromatidutbyte
definition:

förskjuten rekombination mellan två systerkromatider

se även:
engelsk term: unequal sister chromatid exchange
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016