Ikon för Rikstermbanken

axeniskt medium

svensk term: axeniskt medium
definition:

odlingsmedium fritt från levande organismer och virus

anmärkning:

Termen axenisk kan även användas om själva odlingen och avser då att inget annat levande får förekomma än det som avses odlas.

se även:
engelsk term: axenic medium
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016