Ikon för Rikstermbanken

markör

svensk term: markör
definition:

journaluppgift som används som vid strukturerad journalgranskning används som utgångspunkt för att identifiera skada hos patient

se även:
 
källa: SKL: Markörbaserad journalgranskning | 2014, Ordförklaringar, s. 26