Ikon för Rikstermbanken

skada

svensk term: skada
definition:

lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en följd av patientens sjukdom och som inte hade gått att undvika

 
källa: SKL: Markörbaserad journalgranskning | 2014, Ordförklaringar, s. 26