Ikon för Rikstermbanken

storstörning

svensk term: storstörning
definition:

omfattande, i regel regional, störning som oftast berör såväl lokal- som regionnät och vars verkningar sträcker sig över flera dygn eller har stor samhällspåverkan

anmärkning:

En sådan störning kräver samverkan och samordning av såväl branschinterna som externa resurser.

Då störning inom företagets eget elnät bedöms så omfattande att normala förhållanden inte kan återställas med egna eller av företaget avtalade resurser inom rimlig tid kontaktas ESL.

 
källa: Svensk Energi: Elsamverkan vid driftstörning | 2015, 8. Definitioner, s. 33-34