Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Elsamverkan vid driftstörning. Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen
kortform av titel Elsamverkan vid driftstörning
utgivningsår 2015
ställe 8. Definitioner, s. 33-34
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Svensk Energi