Ikon för Rikstermbanken

regionnät

svensk term: regionnät
definition:

elnät för överföring i ett större område. Regionnätet matar dels större industrier direkt och dels transformatorstationer som i sin tur matar lokalnäten

 
källa: Svensk Energi: Elsamverkan vid driftstörning | 2015, 8. Definitioner, s. 33-34