Ikon för Rikstermbanken

elsamverkansområde

svenska termer: elsamverkansområde
ESO
förklaring:

Landet är indelat i sju regionala elsamverkansområden (ESO).

 
källa: Svensk Energi: Elsamverkan vid driftstörning | 2015, 8. Definitioner, s. 33-34