Ikon för Rikstermbanken

elsamverkansledning

svensk term: elsamverkansledning
definition:

den samordningsfunktion som av elnätsföretagen gemensamt utsetts att koordinera verksamheten inom ett elsamverkansområde

 
källa: Svensk Energi: Elsamverkan vid driftstörning | 2015, 8. Definitioner, s. 33-34