Ikon för Rikstermbanken

elsamverkansgrupp

svensk term: elsamverkansgrupp
definition:

de elnätsföretag per indelade områden som ingår i regional elsamverkan i något av de sju områden som skapats

 
källa: Svensk Energi: Elsamverkan vid driftstörning | 2015, 8. Definitioner, s. 33-34