Ikon för Rikstermbanken

SUSIE

svenska termer: SUSIE
Samverkan Under Störningar I Elsystemet
förklaring:

Planerings- och stödsystem som Svenska kraftnät utvecklar och ger elnätsföretagen tillträde till. Användes för aktuell lägesbild av behov/tillgängliga resurser vid störningar.

 
källa: Svensk Energi: Elsamverkan vid driftstörning | 2015, 8. Definitioner, s. 33-34