Ikon för Rikstermbanken

Elsamverkansledningen

svenska termer: Elsamverkansledningen
ESL
förklaring:

Leds av en ordförande som utsetts av elnätsföretagen inom elsamverkansgruppen. ESL har en samordnande roll, främst för resursfördelning. ESL utses vid Svensk Energis regionmöten och mandatperioden är 3 år med omprövning av uppdrag efter två perioder.

 
källa: Svensk Energi: Elsamverkan vid driftstörning | 2015, 8. Definitioner, s. 33-34