Ikon för Rikstermbanken

webbplats

svenska termer: webbplats
sajt
förklaring:

Samlingsnamn för alla dokument som utgör en gemensam plats på internet.

 
källa: Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Axel Naver, Gabriella Lönnroos, Kristina Alexanderson: Från idé till färdig webbplats | 2009, Ordlista, s. 38–39