Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Från idé till färdig webbplats. En guide för skolelever om webbprojektarbete
kortform av titel Från idé till färdig webbplats
dokumentnummer .SE:s Internetguide, nr 14
utgivningsår 2009
utgåvenr Version 1.0
ställe Ordlista, s. 38–39
antal termposter 28
 
utgivare
organisation Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
utgivare
organisation None