Ikon för Rikstermbanken

skanning

svensk term: skanning
definition:

elektronisk inläsning av ett dokument (bild, foto) i en skanner som skapar en digital bild som kan behandlas av datorn

 
källa: Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Axel Naver, Gabriella Lönnroos, Kristina Alexanderson: Från idé till färdig webbplats | 2009, Ordlista, s. 38–39