Ikon för Rikstermbanken

banner

svenska termer: banner
annonsruta
webbannons
definition:

grafik, oftast animerad och rektangulär, placerad på webbsidor som reklam och med en länk till sidan den gör reklam för

engelsk term: banner
 
källa: Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Axel Naver, Gabriella Lönnroos, Kristina Alexanderson: Från idé till färdig webbplats | 2009, Ordlista, s. 38–39