Ikon för Rikstermbanken

IDN

svensk term: IDN
definition:

domännamn som innehåller tecken som ligger utanför domännamnssystemets teckenuppsättning, vilket endast omfattar tecknen a–z, 0–9 och bindestreck

exempel:

Exempel på IDN-tecken är å,ä,ö.

 
källa: Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Axel Naver, Gabriella Lönnroos, Kristina Alexanderson: Från idé till färdig webbplats | 2009, Ordlista, s. 38–39