Ikon för Rikstermbanken

XML

svensk term: XML
förklaring:

Ett universellt och utbyggbart märkspråk som kan användas för att beskriva innehållet på webbsidor och annan information som kan läsas av maskinellt.

engelska termer: extensible markup language
XML
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE), Björn Raunio: Sakernas Internet | 2010, Ordlista, s. 37–39