Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Sakernas Internet. En rapport från seminarium den 5 november 2009
kortform av titel Sakernas Internet
dokumentnummer .SE:s Internetguide, nr 16
utgivningsår 2010
utgåvenr Version 1.0
ställe Ordlista, s. 37–39
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE)
utgivare
organisation None