Ikon för Rikstermbanken

EPCIS-repository

svensk term: EPCIS-repository
förklaring:

En standard för åtkomst och delning av data kopplade till de elektroniska produktkoder som finns lagrade i till exempel RFID-etiketter. Ett EPCIS-repository är ett slags databas som lagrar och ger tillgång till sådan information.

engelska termer: Electronic Product Code Information Services
EPCIS
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE), Björn Raunio: Sakernas Internet | 2010, Ordlista, s. 37–39