Ikon för Rikstermbanken

API

svensk term: API
förklaring:

Ett programs gränssnitt mot andra program, dvs. den uppsättning regler man måste följa när man skriver program som ska kommunicera direkt med ett visst program.

engelska termer: Application Programming Interface
API
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE), Björn Raunio: Sakernas Internet | 2010, Ordlista, s. 37–39