Ikon för Rikstermbanken

starttid

svensk term: starttid
förklaring:

T.ex. tiden 8.07 som har plats för 4 spelare.

se även:
 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015