Ikon för Rikstermbanken

boll

svensk term: boll
förklaring:

Alla spelarna som går ut på en viss starttid, t.ex. 8.07.

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015