Ikon för Rikstermbanken

greenkeeper

svensk term: greenkeeper
förklaring:

Greenkeepern ansvarar för driften av banan. En greenkeeper har normalt en Bankommitté, BK, mellan sig och styrelsen.

se även:
 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015