Ikon för Rikstermbanken

banchef

svensk term: banchef
definition:

greenkeeper som är direkt underställd styrelsen och som ansvarar för driften av banan.

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015