Ikon för Rikstermbanken

distrikt

svensk term: distrikt
definition:

geografiskt uppbyggd sammanslutning av golfklubbar

se även:

GDF

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015