Ikon för Rikstermbanken

GDF

svenska termer: GDF
golfdistriktsförbund
 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015