Ikon för Rikstermbanken

svetsprocedurprotokoll

svenska termer: svetsprocedurprotokoll
WPQR
definition:

protokoll innehållande alla nödvändiga uppgifter för kvalificering av ett preliminärt svetsdatablad

se även:
engelska termer: welding procedure qualification record
WPQR
definition:

record comprising all necessary data needed for qualification of a preliminary welding procedure specification

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015