Ikon för Rikstermbanken

svetsprocedurkontroll

svensk term: svetsprocedurkontroll
definition:

utförandet och provningen av ett standardiserat provstycke, som angivet av pWPS:en, för att kunna kvalificera ett svetsdatablad

se även:
engelsk term: welding procedure test
definition:

the making and testing of a standardized test piece, as indicated in the pWPS, in order to qualify a welding procedure specification

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015