Ikon för Rikstermbanken

svetsmetod

svensk term: svetsmetod
definition:

särskild metod för svetsning som innefattar tillämpning av vissa metallurgiska, elektriska, fysikaliska, kemiska eller mekaniska principer

se även:
engelsk term: welding process
definition:

particular method of welding involving the application of certain metallurgical, electrical, physical, chemical or mechanical principles

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015