Ikon för Rikstermbanken

standardsvetsdatablad

svensk term: standardsvetsdatablad
definition:

svetsdatablad som har kvalificerats av ett svetsprocedurprov utan samband med tillverkaren och kvalificerat av en granskare eller granskande organ

se även:
engelsk term: standard welding procedure specification
definition:

welding procedure specification which has been qualified by a welding procedure test not related to the manufacturer and qualified by an examiner or examining body

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015